Gabinet Kardiologiczny
dr n. med. Marcin Syzdół
specjalista kardiolog

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyłem w 2004 roku. Od 2007 roku pracuję w III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Katowice-Ochojec. Posiadam specjalizację z zakresu kardiologii. Moje doświadczenie zawodowe opiera się na wieloletniej pracy w Oddziale Klinicznym oraz Przychodni Kardiologicznej Szpitala w Ochojcu, gdzie stale mam kontakt z różnorodnymi, często złożonymi problemami kardiologicznymi. Interesuję się przede wszystkim nieinwazyjną diagnostyką chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Od 2010 roku jestem pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Kierunku Lekarskiego oraz uczestniczę w wielu projektach badawczych. Pracując w Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.
 Przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej były komórki macierzyste serca zaangażowane w procesy regeneracji mięśnia sercowego człowieka.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uczestniczę w kursach i szkoleniach specjalistycznych stale podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne.

Copyright 2015 - 2024 © Marcin Syzdół Gabinet Kardiologiczny