Gabinet Kardiologiczny
dr n. med. Marcin Syzdół
specjalista kardiolog

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyłem w 2004 roku. Od 2007 roku pracuję w III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Katowice-Ochojec. Posiadam specjalizację z zakresu kardiologii. Moje doświadczenie zawodowe opiera się na wieloletniej pracy w Oddziale Klinicznym oraz Przychodni Kardiologicznej Szpitala w Ochojcu, gdzie stale mam kontakt z różnorodnymi, często złożonymi problemami kardiologicznymi. 

Jestem również pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz uczestniczę w wielu projektach badawczych. Pracując w Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.
 Przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej były komórki macierzyste serca zaangażowane w procesy regeneracji mięśnia sercowego człowieka.
Copyright © Marcin Syzdół Gabinet Kardiologiczny

KATOWICE ul. Zabrska 14/3; Rejestracja 15.00-20.00; tel. (32) 609 81 60

MIKOŁÓW ul. Pszczyńska 10/1; Rejestracja 15.30-19.00; tel. (32) 226 50 40

RUDA ŚLĄSKA ul. Piłsudskiego 129; Rejestracja 09.00-19.00; tel. (32) 706 99 10